Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
VI edycja
V edycja
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
Program
Galeria
Plakat
I Seminarium Naukowe "Promocja zdrowia w działaniu"

W dniu 21.03.2015 r. odbyło się pierwsze z cyklu Seminarium Naukowe poświęcone „Promocji zdrowia w działaniu”.

Podczas tych spotkań nie będziemy koncentrować się na teoriach naukowych, wynikach badań i zawiłych analizach. Oczywiście, są one istotne i niezbędne, jeśli chcemy zajmować się promowaniem zdrowia. Ale chcielibyśmy, by mottem seminarium była myśl Swami Sivanandy, jednego z największych mistrzów jogi XX wieku, że „gram praktyki jest więcej wart niż tony teorii”.

Promocja zdrowia jest – wbrew pozorom i potocznym uproszczeniom – zagadnieniem bardzo trudnym w realizacji, we wdrażaniu w życie. Zdrowie, które większość z nas ceni, choć częściej w deklaracjach niż w praktyce, to zagadnienie bardzo szerokie, wielowymiarowe, mające rozległe uwarunkowania psychologiczne, społeczno-kulturowe, polityczne i oczywiście biologiczne.

Zajmując się problematyką zdrowia, warto postawić sobie dwa bardzo istotne pytania:
Jak promować zdrowy styl życia, aby podejmowane przez nas działania były skuteczne?
A zarazem – co równie ważne, a często bezrefleksyjnie pomijane - by nie zaszkodzić odbiorcom?


Życie zdrowo powinno być naszym świadomym wyborem, do którego mamy prawo, nie zaś obowiązkiem, czymś do czego zmierzamy pod przymusem. Zatem, działania promujące zdrowie powinny się odbywać na rzecz i z poszanowaniem podmiotowości odbiorcy, a do tego - powinny być jeszcze skuteczne.

Jak zwiększyć skuteczność działań? Jak sprawić, by zdrowie stało się dla danej grupy społecznej prawdziwą wartością, a nie tylko pustą deklaracją? Nie ma oczywiście prostej odpowiedzi….

Na te i inne pytania związane ze zdrowiem człowieka będziemy starać się odpowiadać na kolejnych seminariach poświęconych „Promocji zdrowia w działaniu”.

Do wspólnej debaty zapraszamy przede wszystkim praktyków – twórców i realizatorów kampanii społecznych, programów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu promowaniu zdrowego stylu życia, ale również naukowców zajmujących się problematyką zdrowia oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego i instytucji powołanych do ochrony zdrowia. Naszym celem jest promocja wzorcowych akcji społecznych, ich propagowanie oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów tworzenia i wdrażania programów służących zdrowiu poszczególnych grup społecznych. Dodatkowym celem jest integracja sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego, motywowanie różnych środowisk oraz stwarzanie przyjaznego gruntu do podejmowania wspólnych, twórczych i korzystnych dla zdrowia działań.

Przykładem działań oddolnych, aktywizujących i upodmiatowiających jednostki i społeczności są inicjatywy podejmowane przez szereg organizacji pozarządowych – stowarzyszeń i fundacji.

Na I Seminarium mieliśmy przyjemność gościć właśnie przedstawicieli sektora pozarządowego, których akcje społeczne uznać można za wzorcowe i godne polecenia.
Program

Seminarium połączone było z uroczystym rozdaniem nagród laureatom I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Zdrowie – podaj dalej!” oraz Wernisażem Prac Konkursowych.

Wszystkim Prelegentom dziękujemy za inspirujące wystąpienia, a Uczestnikom za głos w dyskusji.

Zapraszamy na kolejne edycje Seminarium!
OrganizatorzySeminarium i wystawa
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia Klub Muzyki i Literatury

Patronat medialny
Obywatelski Kraków Manko: magazyn studencki