KontaktPolityka prywatności RODO - treść
Wniosek o udostępnienie danych osobowych
Wniosek o usunięcie, przeniesienie, poprawienie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych
RODO - polityka prywatności i cookies

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) chcielibyśmy Państwa poinformować, że dane osobowe znajdujące się w naszej bazie są zabezpieczone i chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności RODO oraz w razie potrzeby do korzystania z formularzy - do pobrania z naszej strony internetowej (dostępne obok w menu).

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Górnicza 61/8, 54-136 Wrocław, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625628, NIP: 8943081016.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działalności Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Zarządem Fundacji za pośrednictwem adresu mailowego: kreatywniedlazdrowia@gmail.com.

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nasz strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies, należy skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.
Prosimy pamiętać, że zablokowanie plików cookies z naszego serwisu może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności naszego serwisu.