O Fundacji
Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
Statut Fundacji
Logotyp Fundacji
O Fundacji

Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia powstała w 2016 r., obierając za swój główny cel działania promocję i ochronę zdrowia. W 2021 r. Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Promocja zdrowia jest zagadnieniem niezwykle ciekawym, ale i złożonym, wymagającym holistycznego podejścia do zagadnień związanych ze zdrowiem i chorobą. Skuteczność podejmowanych działań prozdrowotnych zależna jest od uwzględnienia wielu różnorodnych czynników wpływających na ludzkie zdrowie - nie tylko biologicznych czy genetycznych, ale także - a nawet przede wszystkim - społecznych i kulturowych. To kultura grup społecznych, w których funkcjonujemy oraz zachodzące w tych grupach procesy społeczne kształtują bowiem nasze przekonania, postawy i zachowania w zdrowiu i chorobie. Zajmowanie się zdrowiem wymaga zatem podejścia interdyscyplinarnego. Dlatego też trzon naszego zespołu stanowią specjaliści z trzech kluczowych dla współczesnej promocji zdrowia dyscyplin naukowych - socjolog, psycholog i lekarz.

Chcemy pokazać, że zdrowy styl życia nie musi być nudny, ani nie wymaga wielkich poświęceń! Będziemy organizować dla Was i z Wami różnorodne wydarzenia, akcje oraz kampanie społeczne poświęcone szeroko rozumianej promocji zdrowia.

Zapraszamy do odwiedzania i współtworzenia czterech pracowni:
- w Pracowni Inicjatyw Społecznych znajdziecie nasze projekty oraz inne, dobre praktyki promocji zdrowia,
- w Kuźni Prozdrowotnego Stylu Życia pracujemy i uczymy się jak zdrowo żyć,
- podczas Warsztatów Zdrowego Starzenia pokazujemy jak można się starzeć zdrowo, pełnym energii i optymizmu,
- w Czytelni Kreatywnych zamieszczamy nasze publikacje oraz inne ciekawe pozycje, warte przeczytania.

Drugim bardzo ważnym obszarem naszej aktywności jest działalność naukowa. Organizujemy cykliczną już ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..." oraz Seminarium Naukowe "Promocja zdrowia w działaniu".

Przyłączcie się do nas, a przekonacie się, że zdrowy styl życia może być pasjonującą przygodą!
Bądźcie z nami i tak jak my - Kreatywni dla Zdrowia!