Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
IV edycja - życie codzienne
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
Krajowa Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..."

Szanowni Państwo,
za nami już III edycje Konferencji, z następującymi tematami przewodnimi: "biopolityka", "starzenie", "media".
Łącznie 7 dni wykładów i warsztatów, 40 sesji naukowych, 254 wykłady, ponad 350 uczestników z wielu wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych – pozostaną niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – będzie się zmieniał w kolejnych edycjach spotkań w zależności od preferencji współorganizatorów Konferencji. Bowiem jako pomysłodawca i główny organizator konferencji – dr Małgorzata Synowiec-Piłat z Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - ma przyjemność zapraszać do współpracy przedstawicieli różnych Uczelni z całej Polski.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii.

Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

Efektem naszej wspólnej pracy jest publikacja 7 monografii naukowych:
1. Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A.
spis treści
2. Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A.
spis treści
3. Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210, red. nauk. Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.
4. Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s., red. nauk. Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski
spis treści
5. Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych, Monographs of Physical Anthropology, Vol. 3, Wrocław 2015, 166 s., red. nauk. Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B.
6. Tom "Rola i znaczenie mediów w promowaniu zdrowego stylu życia" w Miscellanea Anthropologica et Sociologica; rok 2018, tom 19, nr 2. Redaktor tematyczny: Małgorzata Synowiec-Piłat, Anna Pałęga
Czytelnia Kreatywnych
7. Zeszyt "Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej" w Zdrowie Publiczne i Zarządzanie; rok 2018, tom 16, nr 1. Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk; Redaktorzy naukowi zeszytu: Zofia Słońska, Małgorzata Synowiec-Piłat
Czytelnia Kreatywnych

Mieliśmy do tej pory przyjemność współpracować z 7 Czasopismami Naukowymi, w których opublikowane zostały artykuły Uczestników Konferencji:
1. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica Uniwersytetu Łódzkiego
2. Anthropological Review. The Journal of Polish Anthropological Society Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
3. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
4. Miscellanea Anthropologica et Sociologica Uniwersytetu Gdańskiego
5. Pomeranian Journal of Life Sciences Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
6. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
7. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. Nursing and Public Health UM we Wrocławiu

Dodatkowo, biorąc pod uwagę zgłaszane przez Uczestników Konferencji oraz Osoby współpracujące i korzystające z projektów Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia zapotrzebowanie na zwartą publikację dotyczącą praktycznego wymiaru promocji zdrowia - mamy przyjemność oddać w Państwa ręce nasza najnowszą książkę "Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki", Wyd. EUROSYSTEM, Wrocław 2017, 242 s., pod redakcją naukową M. Synowiec-Piłat, A. Pałęgi, M. Jędrzejka - spis treści.
Informacje na temat możliwości otrzymania książki znajdziecie Państwo tutaj.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Konferencji oraz zapraszamy na kolejne edycje!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek