Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..."

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych – pozostaną niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – będzie się zmieniał w kolejnych edycjach spotkań w zależności od preferencji współorganizatorów Konferencji. Bowiem jako pomysłodawca i główny organizator konferencji – dr hab. n. społ. Małgorzata Synowiec-Piłat - ma przyjemność zapraszać do współpracy przedstawicieli różnych Uczelni z całej Polski.
Czytaj więcej...
Seminarium "Promocja zdrowia w działaniu"

Nadrzędnym celem tych cyklicznych spotkań jest promocja wzorcowych akcji społecznych, ich propagowanie oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów tworzenia i wdrażania programów służących zdrowiu poszczególnych grup społecznych.

Podczas tych spotkań nie będziemy koncentrować się na teoriach naukowych, wynikach badań i zawiłych analizach. Oczywiście, są one istotne i niezbędne, jeśli chcemy zajmować się promowaniem zdrowia. Ale chcielibyśmy, by mottem seminarium była myśl Swami Sivanandy, jednego z największych mistrzów jogi XX wieku, że „gram praktyki jest więcej wart niż tony teorii”.
Czytaj więcej...
Konkurs Fotograficzny "Zdrowie - podaj dalej!"

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie podejmowania przez jednostki i grupy społeczne działań na rzecz zdrowia w najbliższym otoczeniu oraz promocja wśród społeczeństwa zdrowego stylu życia, uwrażliwienie na problematykę zdrowia w kontekście codziennego życia oraz propagowanie aktywnego podejścia do zdrowia swojego i społeczności, w której funkcjonuje człowiek.

Konkurs jest próbą połączenia kreatywności i aktywności artystycznej z działalnością o charakterze prozdrowotnym. Działania artystyczne mogą bowiem w twórczy i niejednokrotnie niekonwencjonalny sposób motywować do pozytywnej zmiany na rzecz zdrowia nie tylko jej twórców, ale i odbiorców.
Czytaj więcej...