Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
VI edycja
V edycja
Program
Wykłady
Warsztaty
Plakat
Galeria zdjęć
SESJA NAUKOWA
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
V Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja Zdrowia w Działaniu"
Zdrowie dzieci i młodzieży


Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Termin: 18 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin", ul. S. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław


Szanowni Państwo,
za nami V edycja Seminarium "Promocja Zdrowia w Działaniu", które tym razem poświęcone było zdrowiu dzieci i młodzieży.

Wydarzenie to było odpowiedzią na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy na temat społeczno-kulturowych aspektów zdrowia wśród osób profesjonalnie zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Główny nacisk położony będzie na wymiar praktyczny promocji zdrowia, a mianowicie kształtowanie zachowań i postaw prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia i wdrażania skutecznych programów promujących zdrowy styl życia dzieci oraz młodych osób.

Seminarium kierowane było do: nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli; szkolnych i przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia; pracownicków poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni rodzinnych oraz świetlic, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz z młodzieżą, itp.

Podczas Sesji Wykładowej mieliśmy przyjemność wysłuchać 4 bardzo ciekawych i inspirujących wykładów:
👩‍💼 "Rola kompetencji zdrowotnych w redukcji negatywnego wpływu środowiska społecznego na przebieg procesu dojrzewania", zaprezentowany przez dr n. hum. Zofię Słońską z Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie;
👨‍💼 "Promocja rekreacyjnej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży", wygłoszony przez lek. med. Michała Jędrzejka z Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
👩‍💼 "Profilaktyczne działania upodmiotawiające i aktywizujące dla młodzieży w Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" we Wrocławiu", który przedstawiła dr n. hum. Agnieszka Lisiecka-Bednarczyk ze Stowarzyszenia Psychoedukacji i Terapii "Evolutio" i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu;
👩‍💼 "Promocja zdrowia seksualnego młodzieży w kontekście psychospołecznym oraz etycznym", zaprezentowany przez dr hab. n. hum. Mariolę Bieńko z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.

👏Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Wykładowcom za udział w Seminarium i podzielenie się z Uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą naukową.

Jednocześnie odbyły się 4 warsztaty praktyczne dla Nauczycieli oraz Promotorów Zdrowia z Wrocławia:
"Wykorzystanie technik wpływu społecznego w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży", który poprowadziła dr Małgorzata Synowiec-Piłat z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
"Komunikacja dotycząca sfery intymnej w przestrzeni publicznej", przeprowadzony przez dr hab. Mariolę Bieńko z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego;
"Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - trening samoświadomości dla zdrowia", przygotowany przez dr Annę Pałęgę z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;
"Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – techniki relaksacyjne", poprowadzony przez mgr Jagodę Szałaj z Wrocławia.

Serdecznie dziękujemy zarówno Prowadzącym, jak i Uczestnikom warsztatów!

Zapraszamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ z wydarzenia!

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek

Organizatorzy WYDARZENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW
Patronat medialny