Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
"Z korzyścią dla zdrowia czy na jego szkodę? Analiza socjologiczna stylu życia wrocławian"
"Poziom wiedzy dotyczącej chorób nowotworowych wśród populacji wrocławian oraz jej społeczno-kulturowe uwarunkowania"
Projekty Naukowe

Otwieramy nowy dział w naszej działalności, mianowicie dział projektów naukowych.
Temat badań naukowych jest nam znany i bliski, zatem bierzemy się do pracy!
Zapraszamy do Czytelni Kreatywnych, gdzie zamieszczamy nasze publikacje i artykuły naukowe.

Poniżej przedstawiamy nasz niezawodny Zespół Naukowy:

dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Socjolog, specjalizuje się w socjologii medycyny i promocji zdrowia. Prowadzi badania ilościowe dotyczące społecznych aspektów chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, działania międzysektorowe w promocji zdrowia, działalność organizacji pozarządowych, rozwój ruchu „pacjent dla pacjenta” oraz znaczenia wsparcia społecznego w terapii chorych, a także wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu i realizacji kampanii i programów prospołecznych. Autorka książki „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” oraz ponad 50 artykułów naukowych, współredaktorka 7 monografii, w tym książki „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”. Doświadczenie badawcze: kierownik 6 grantów badawczych oraz członek zespołu badawczego 4 grantów w ramach badań własnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także wykonawca w grancie NCN OPUS.

dr n. hum. Anna Pałęga
Katedra Pedagogiki, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej badania ilościowe koncentrują się na sposobach, w jaki środowisko naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka środowiska i życia codziennego, procesy psychologiczne, które zbliżają nas do świata przyrody lub alienują nas od niego, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, wpływ kreatywności na zdrowie. Autorka kilku publikacji naukowych oraz współredaktorka monografii „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”.

lek. Michał Jędrzejek
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław

Lekarz medycyny, pasjonat promocji zdrowia. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Ukończył studia medyczne z wyróżnieniem oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie rozpoczął specjalizację z medycyny rodzinnej oraz studia doktoranckie. Autor kilku artykułów naukowych oraz współredaktor monografii „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki”.