Pracownia Inicjatyw Społecznych
Kuźnia Prozdrowotnego Stylu Życia
Warsztaty Zdrowego Starzenia
Czytelnia Kreatywnych


Blog KdZ
Foldery
Artykuły
Monografie
Dok. polityki zdrowotnej
Piszą o nas
KdZ poleca!
Artykuły Naukowe

Synowiec-Piłat M., Jędrzejek M., Zmyślona B: Differences in leisure time across middle-generation adults in Wroclaw, Poland: Examining the usefulness of the “sandwich generation” category, Family Relations 2022; 71(4): s. 1747-1761; doi: 10.1111/fare.12676

Synowiec-Piłat M., Jędrzejek M., Pałęga A., Zmyślona B: Work-life (im)balance? The amount of leisure of Wroclaw adults in the context of health promotion, Health Promotion International 2021; 36(4): s. 1084-94; doi: 10.1093/heapro/daaa109

Jędrzejek M., Synowiec-Piłat M.: Rola lekarzy rodzinnych jako liderów wyborów zdrowotnych w promowaniu szczepień przeciwko grypie, W: Medycyna i zdrowie. Wyzwania XXI wieku, red. nauk. Kusaczuk M.; Łódź-Kielce: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2020; s.89-104; ISBN 978-83-66709-15-7.

Jędrzejek M., Synowiec-Piłat M.: Lekarze rodzinni jako influencerzy? Możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w promowaniu szczepień przeciw grypie, W: Medycyna i zdrowie. Wyzwania XXI wieku, red. nauk. Kusaczuk M.; Łódź-Kielce: Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, 2020; s.105-118; ISBN 978-83-66709-15-7.

Pałęga A., Jędrzejek M., Synowiec-Piłat M.: Rekreacyjna aktywność fizyczna jako kapitał dla zdrowia. Rozważania teoretyczne, W: Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku, red. nauk. Artur Borcuch, Monika Knefel, Anna Krzysztofek; Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019; s.27-35; ISBN 978-83-953315-9-6.

Jędrzejek M., Synowiec-Piłat M., Zmyślona B., Pałęga A.: Rekreacyjna aktywność fizyczna wrocławian i jej społeczno-demograficzne uwarunkowania, W: Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku, red. nauk. Artur Borcuch, Monika Knefel, Anna Krzysztofek; Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019; s.37-51; ISBN 978-83-953315-9-6.

Synowiec-Piłat M., Jędrzejek M., Pałęga A.: Propagowanie rekreacyjnej aktywności fizycznej jako wyzwanie dla promocji zdrowia ukierunkowanej na społeczność lokalną, na przykładzie populacji Wrocławia, W: Zdrowy styl życia jako kapitał XXI wieku, red. nauk. Artur Borcuch, Monika Knefel, Anna Krzysztofek; Kielce: Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, 2019; s.53-61; ISBN 978-83-953315-9-6.

[PL] Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Jędrzejek M.: Magia food pornu. Próba rekonstrukcji etiologii zjawiska, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(2): 83–101.
[ENG] Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Jędrzejek M.: The Magic of Food Porn: An Attempt to Reconstruct the Etiology of the Phenomenon, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(2): 83–101.

Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Jędrzejek M.: Zjawisko food pornu w kontekście promocji zdrowia, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2018, 19(2): 102–119.

Synowiec-Piłat M., Pałęga A.: Fear of cancer and older people's beliefs about cancer treatment in Poland, Journal of Psychosocial Oncology 2018, 36:1, 97-112.

Synowiec-Piłat M., Zmyślona B., Pałęga A.: Older people’s beliefs about cancer care in Poland, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2018; 16 (1): 35–46.

Synowiec-Piłat M., Zmyślona B., Pałęga A.: Zaufanie do lekarzy oraz przekonania osób starszych na temat efektywności medycyny w walce z chorobami nowotworowymi, Pomeranian J Life Sci 2017; 63(4): 94-103.

Synowiec-Piłat M., Older people’s beliefs on prevention and etiology of cancer in Poland. Implications for health promotion, Anthropological Review Vol. 78 (3), 289–296 (2015).

Synowiec-Piłat M., Możliwości praktycznych zastosowań wyników badań socjomedycznych w onkologii, w: A. Ostrowska, M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju, IFiS PAN, Warszawa 2015, s. 189-216.

Jędrzejek M., Synowiec-Piłat M. Seksualność osób starszych w kontekście społecznym i zdrowotnym. W: Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K. (red. nauk.): Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie. Wyd. WTN, Wrocław 2015; s. 123-135.

Pałęga, A. K. (2015). Creative Engagement in Everyday Life–Learning from Aesthetic Experience. Creativity. Theories–Research-Applications, 2(2), 212-226.

Synowiec-Piłat M. 2014. Na pograniczu życia i śmierci. Rzecz o postawach wobec chorób nowotworowych. W: B. Cytowska, K. Dziubacka (red.). Człowiek na pograniczach. Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania. Wrocław. Oficyna Wydawnicza ATUT: 189-199.

Synowiec-Piłat M., Jędrzejek M., Sarbinowska J. Medical knowledge level and health behaviours of patients after coronary artery bypass grafting. Folia Cardiologica 2014, tom 9, nr 2, 105-113.

Synowiec-Piłat M., Podjęcie decyzji o korzystaniu z usług medycznych w kontekście koncepcji lay referral system. Przypadek chorób nowotworowych, [w:] Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M. (red.), Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, acta universitatis lodzensis, „Folia Sociologica” 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; s. 131-146.

Sarbinowska J., Jędrzejek M., Synowiec-Piłat M. Idea upodmiotowienia na rzecz zdrowia na przykładzie wybranych europejskich kampanii społecznych. Hygeia Public Health 2013, 48(4): 424-431.

Synowiec-Piłat M. 2012. Kampanie społeczne na rzecz pacjentów onkologicznych i ich najbliższych. Główne obszary działania. W: M. Synowiec-Piłat, A. Olchowska-Kotala (red.). Socjologia i psychologia dla pacjenta. Wybrane zagadnienia. Toruń. Wyd. Adam Marszałek: 66-83.

Synowiec-Piłat M. 2012. Realizacja idei upodmiotowienia na rzecz zdrowia w kampaniach społecznych dotyczących problematyki onkologicznej. W: M. Synowiec-Piłat, A. Olchowska-Kotala (red.). Socjologia i psychologia dla pacjenta. Wybrane zagadnienia. Toruń. Wyd. Adam Marszałek: 84-105.

Synowiec-Piłat M. 2012. Activity of seniors in the context of health promotion. W: E. Jurczyk-Romanowska (red.). „The Third Shift. Andragogical Reflection on the @ktywny Senior Project”. Wrocław, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu: 189-212.

Jędrzejek M., Sarbinowska J. Warsztaty edukacyjne dla pacjentów chorych na cukrzycę - między teorią a praktyką promocji zdrowia. Piel. Zdr. Publ. 2012, 2, 3, 213–220.

Palega, A. K. Everyday Aesthetic Experiences. CITY UNIVERSITY OF NEW YORK, 2011.

Synowiec-Piłat M. 2010. Wybrane społeczne wyznaczniki jakości życia 50-letnich Polek w kontekście ich sytuacji zdrowotnej. Menopausal Review. 14 (6). 385-389.

Synowiec-Piłat M. 2009. Rozwój ruchu „pacjent dla pacjenta” w Polsce na przykładzie Stowarzyszeń Kobiet po Mastektomii (amazonek). Ginekologia Praktyczna. Vol. 17 (2). 24-28.