Konferencje
Seminarium
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja - wellbeing
IV edycja - życie codzienne
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
Program
Galeria
Plakat

W dniach 07-08.03.2013 r. w Łodzi odbyła się I edycja Krajowej Konferencji Naukowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia – ….”.
Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

I edycja KKNS poświęcona została biopolityce, a jej Gospodarzem była Katedra Socjologii Polityki i Moralności Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja podzielona została na 2 sesje plenarne, 6 sesji tematycznych, panel dyskusyjny oraz 2 sesje studenckie, w ramach których przeprowadzony został konkurs na najlepszą pracę.
Wykłady inauguracyjne wygłosili: prof. dr hab. Mieczysław Gałuszka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski z UMCS w Lublinie oraz prof. dr hab. Jolanta Augustyniak-Kopka ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Sesje tematyczne poświęcone zostały takim zagadnieniom, jak: społeczne konteksty chorób przewlekłych; biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne, etyczne i polityczne interpretacje; biopolityka w wymiarze podejmowanych dyskursów; postęp medycyny i wynikające z niego konsekwencje; promocja zdrowia – teoria i praktyka; jakość życia chorych przewlekle w perspektywie teoretycznej i praktycznej.

W trakcie obrad analizie poddano teoretyczne i praktyczne implikacje biopolityki, przedstawiono główne nurty interpretacji tego pojęcia, jak również wskazano możliwości jego implementacji do analiz konkretnych zjawisk, procesów i dyskursów. Szczególnie interesującym obszarem wydają się relacje między biologicznym wymiarem życia populacji a jego socjologicznymi, etycznymi, religijnymi i politycznymi interpretacjami; relacje między biopolityką a medycyną, demografią, systemem ubezpieczeń społecznych, systemem opieki społecznej; relacje pomiędzy populacją a środowiskiem. Innymi słowy, interesujące są wszelkie sposoby zarządzania społeczeństwem / urządzania społeczeństwa w interpretacji biopolitycznej.

Efektem naszej pracy jest publikacja trzech monografii:
1) Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red. nauk.), Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223. spis treści oraz okładka
2) Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.), Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209. spis treści oraz okładka
3) Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M. (red.), Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, acta universitatis lodzensis, „Folia Sociologica” 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210. spis treści

Jeszcze raz pragnę podziękować Współorganizatorom za współpracę, a wszystkim Uczestnikom za wygłoszenie bardzo ciekawych i inspirujących artykułów oraz głosy w dyskusji.


W imieniu Komitetu Organizacyjnego - dr Małgorzata Synowiec-Piłat


ORGANIZATORZY KONFERENCJI
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe "Fojbe", Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki


KOMITET NAUKOWY
Przewodnicząca
Prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj - Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

Członkowie
Prof. dr hab. Antonina Ostrowska – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
Prof. dr hab. Mieczysław Adam Gałuszka – Zakład Socjologii, Katedra Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Prof. dr hab. Jolanta Augustyniak-Kopka - Społeczna Akademia Nauk, Łódź
Dr hab. Włodzimierz Piątkowski – Instytut Socjologii UMCS, Lublin; Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Dr hab. Iwona Taranowicz - Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski; Zakład Medycznych Nauk Społecznych Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr hab. Jarosław Barański – Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczące
Dr Małgorzata Synowiec-Piłat – Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Dr Alicja Łaska-Formejster, Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki

Sekretarze
dr Karolina Messyasz – Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki
Joanna Sarbinowska - SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Michał Jędrzejek - SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Członkowie
mgr Małgorzata Nowastowska - doktorantka w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki; Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe "Fojbe"
mgr Ewa Pietrucha - doktorantka w Katedrze Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki; Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe "Fojbe"
Anna Przeliorz, Patrizia Polanska, Aleksandra Siwiec, Karolina Surma, Barbara Czerpak, Weronika Karwat, Ewa Gawor - SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Aleksandra Mijalska, Aleksandra Jankowska, Justyna Gołębiewska, Martyna Pietrzyk, Anna Łągwa, Natalia Wesołowska, Jakub Adamski, Marta Łuszczyńska, Dagmara Kurpesa, Agata Gralewska, Jerzy Pawlik - Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe "Fojbe" przy Katedrze Socjologii Polityki i Moralności UŁ
Organizatorzy
Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu SKN Aktywizacji Społeczeństwa na Rzecz Zdrowia oraz Promocji Zdrowia Studenckie Socjologiczne Koło Naukowe FOJBE, Uniwersytet Łódzki

Organizacje wspierające

Patroni medialni