Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja
Część naukowa
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
V Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja Zdrowia w Działaniu"
Zdrowie dzieci i młodzieży


Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Termin: 18 października 2019 r.
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin", ul. S. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

Szanowni Państwo,
przed nami V edycja Seminarium "Promocja Zdrowia w Działaniu", tym razem poświęcona zdrowiu dzieci i młodzieży.

Wydarzenie to jest odpowiedzią na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy na temat społeczno-kulturowych aspektów zdrowia wśród osób profesjonalnie zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Główny nacisk położony będzie na wymiar praktyczny promocji zdrowia, a mianowicie kształtowanie zachowań i postaw prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia i wdrażania skutecznych programów promujących zdrowy styl życia dzieci oraz młodych osób.

Seminarium kierowane jest do: nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli; szkolnych i przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia; pracownicków poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni rodzinnych oraz świetlic, psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi oraz z młodzieżą, itp.

Elektroniczny FORMULARZ UCZESTNICTWA

Szczegółowy PROGRAM WYDARZENIA

WYKŁADY – problematyka:
Wykład 1: Zakres i strategie działania współczesnej promocji zdrowia – kształtowanie kompetencji zdrowotnych dzieci i młodzieży
Wykład 2: Promocja rekreacyjnej aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
Wykład 3: Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w działaniach organizacji pozarządowych
Wykład 4: Promocja zdrowia seksualnego młodzieży w kontekście psycho-społecznym oraz etycznym

WARSZTATY – tematyka:
czas trwania bloku warsztatowego: ok. 120 min;
liczba uczestników w wybranym warsztacie: do 12 osób

Warsztat 1: Wykorzystanie technik wpływu społecznego w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
Warsztat 2: Komunikacja dotycząca sfery intymnej w przestrzeni publicznej
Warsztat 3: Promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
Warsztat 4: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – techniki relaksacyjne


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Seminarium!

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek

Organizatorzy WYDARZENIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW