Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja
Formularz zgłoszeniowy
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
V Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja zdrowia w działaniu"
Zdrowie młodzieży


Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Termin: 18-19 października 2019
Miejsce: Wrocław

Szanowni Państwo,
przed nami V edycja Seminarium "Promocja zdrowia w działaniu", tym razem poświęcona zdrowiu młodzieży.

Wydarzenie to jest odpowiedzią na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy na temat społeczno-kulturowych aspektów zdrowia wśród osób profesjonalnie zajmujących się edukacją młodzieży. Główny nacisk położony będzie na wymiar praktyczny promocji zdrowia, a mianowicie kształtowanie zachowań i postaw prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia i wdrażania skutecznych programów promujących zdrowy styl życia młodych osób.

Seminarium składać się będzie z następujących części:
I. Część szkoleniowa - wykłady i warsztaty dla nauczycieli (szkół podstawowych oraz średnich) oraz koordynatorów promocji zdrowia w szkołach podstawowych oraz średnich na terenie Wrocławia (18-19.10.2019 r.)
II. Cześć naukowa - seminarium dla naukowców oraz praktyków promocji zdrowia (19.10.2019 r.)

Główny Organizator:
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
kreatywniedlazdrowia@gmail.com

Współorganizator części naukowej:
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
pts.org.pl/sekcje/sekcja-socj-zdrowia-i-medycyny

SEMINARIUM – CZĘŚĆ NAUKOWA
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Termin: 19.10.2019 r. (w godzinach popołudniowych)
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin", ul. S. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

Podczas seminarium naukowego wygłoszonych zostanie od 6 do maksymalnie 8 referatów (czas wystąpienia: 30 min), wyłonionych w konkursie przez Komitet Naukowy.
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów poświęconych badaniom empirycznym i rozważaniom teoretycznym o charakterze implementacyjnym, mogących znaleźć praktyczne zastosowanie w promocji zdrowia młodzieży.

Zachęcamy również do uczestnictwa w charakterze Słuchaczy, licząc na Państwa głosy w dyskusji, które niewątpliwie przyczynią się do pogłębienia refleksji na temat współczesnej promocji zdrowia oraz wypracowania skuteczniejszych narzędzi jej wdrażania.

Harmonogram:
zgłoszenia udziału czynnego i biernego: do 15.09.2019 r.
• decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu referatu (wyniki konkursu): do 22.09.2019 r.
• publikacja programu seminarium na stronie wydarzenia: do 30.09.2019 r.
• uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 75 zł (dla uczestników czynnych i biernych): do 04.10.2019 r.

Konto:
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
ul. Górnicza 61/8, 54-136 Wrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A.
98 1750 0012 0000 0000 3405 5718
z dopiskiem: Seminarium PZwD, imię i nazwisko Uczestnika

W ramach opłaty Organizatorzy zapewniają dla każdego z Uczestników:
• certyfikat uczestnictwa (czynnego/biernego),
• materiały konferencyjne,
• przerwa kawowa.

Uwaga! Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu oraz noclegów.

Elektroniczny formularz zapisów: www.kreatywniedlazdrowia.pl/zapisy.htm

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Seminarium!

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek

Organizatorzy
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego