Konferencje
Seminaria
Konkurs Fotograficzny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
Krajowa Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..."

Szanowni Państwo, za nami już dwie edycje Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Socjologia medycyny – promocja zdrowia - …”.

Celem tych cyklicznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń badawczych, popularyzacja wiedzy, ale także integracja środowiska akademickiego, koncentrującego swoje zainteresowania naukowe na szeroko rozumianej problematyce zdrowia i choroby.

Pierwsze dwa człony, składające się na tytuł konferencji, a mianowicie – „socjologia medycyny” i „promocja zdrowia”, jako kluczowe obszary zainteresowań teoretycznych i badawczych – pozostaną niezmienne. Natomiast trzeci człon – określający główny kierunek rozważań – będzie się zmieniał w kolejnych edycjach spotkań w zależności od preferencji współorganizatorów Konferencji. Bowiem jako pomysłodawca i główny organizator konferencji – dr Małgorzata Synowiec-Piłat z Zakładu Humanistycznych Nauk Lekarskich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - ma przyjemność zapraszać do współpracy przedstawicieli różnych Uczelni z całej Polski.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a poświęcona jest pogłębionej analizie teoretycznych i praktycznych rozważań dotyczących problematyki zdrowia i choroby osadzonych w obszarach socjologii, socjologii medycyny, socjologii kultury, promocji zdrowia, medycyny, zdrowia publicznego, psychologii, pedagogiki, etyki, filozofii.

Nadrzędną ideą konferencji jest zaprezentowanie istniejących, ale także wypracowanie nowych metod praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej i wyników socjologicznych badań empirycznych w praktyce życia społecznego.

Zapraszamy Państwa do udziału w następnych edycjach Konferencji "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..."!