Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja
Część naukowa - formularz zgłoszeniowy
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
V Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja Zdrowia w Działaniu"
Zdrowie dzieci i młodzieży


Główny Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Współorganizator: Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
Termin: 19 października 2019
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin", ul. S. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

Zapisy przez elektroniczny FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA


Szanowni Państwo,
przed nami V edycja Seminarium "Promocja Zdrowia w Działaniu", tym razem poświęcona zdrowiu dzieci i młodzieży.

Wydarzenie to jest odpowiedzią na potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy na temat społeczno-kulturowych aspektów zdrowia wśród osób profesjonalnie zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży. Główny nacisk położony będzie na wymiar praktyczny promocji zdrowia, a mianowicie kształtowanie zachowań i postaw prozdrowotnych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia i wdrażania skutecznych programów promujących zdrowy styl życia dzieci oraz młodych osób.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Podczas seminarium naukowego wygłoszonych zostanie od 6 do maksymalnie 8 referatów (czas wystąpienia: 30 min), wyłonionych w konkursie przez Komitet Naukowy.
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów poświęconych badaniom empirycznym i rozważaniom teoretycznym o charakterze implementacyjnym, mogących znaleźć praktyczne zastosowanie w promocji zdrowia dzieci i młodzieży.

Zachęcamy również do uczestnictwa w charakterze Słuchaczy, licząc na Państwa głosy w dyskusji, które niewątpliwie przyczynią się do pogłębienia refleksji na temat współczesnej promocji zdrowia oraz wypracowania skuteczniejszych narzędzi jej wdrażania.

Harmonogram:
zgłoszenia udziału czynnego i biernego: do 30.09.2019 r.
• decyzja Komitetu Naukowego o przyjęciu referatu (wyniki konkursu): do 04.10.2019 r.
• publikacja programu seminarium na stronie wydarzenia: do 07.10.2019 r.
• uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 75 zł (dla uczestników czynnych i biernych): do 10.10.2019 r.

Konto:
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
ul. Górnicza 61/8, 54-136 Wrocław
BNP Paribas Bank Polska S.A.
98 1750 0012 0000 0000 3405 5718
z dopiskiem: Seminarium PZwD, imię i nazwisko Uczestnika

W ramach opłaty Organizatorzy zapewniają dla każdego z Uczestników:
• certyfikat uczestnictwa (czynnego/biernego),
• materiały konferencyjne,
• przerwa kawowa.

Uwaga! Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu oraz noclegów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Seminarium!

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek

Organizatorzy
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego