Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Konferencje
Seminaria
Konkurs Fotograficzny

IV edycja
Formularz zgłoszeniowy
Program ramowy
III edycja
II edycja
I edycja
Seminarium Naukowe "Promocja zdrowia w działaniu"

Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Termin: 15.09.2018 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin", ul. S. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w IV edycji Seminarium Naukowego "Promocja zdrowia w działaniu", które odbędzie się w dniu 15.09.2018 r.

Nadrzędnym celem tych cyklicznych spotkań jest promocja wzorcowych akcji społecznych, ich propagowanie oraz wypracowanie skutecznych mechanizmów tworzenia i wdrażania programów służących zdrowiu poszczególnych grup społecznych. Podczas Seminarium prezentowane są wzorcowe projekty, programy i kampanie prozdrowotne, realizowane przez polskie, w tym także dolnośląskie organizacje pozarządowe.

Tegoroczna edycja poświęcona jest problematyce wsparcia emocjonalnego oraz społecznego w promocji zdrowia.
Wsparcie jest jednym z czynników najsilniej oddziałujących na nasze zdrowie: chroni nas przed chorobami, pozwala szybciej dojść do zdrowia w sytuacji, gdy już jesteśmy chorzy oraz wydłuża nam życie. Co równie istotne, korzystając ze wsparcia innych osób oraz służąc swoim wsparciem, możemy skuteczniej dbać o zdrowie oraz rozwijać jego potencjał.

WARUNKI UCZESTNICWA

Wykładowcy:
Podczas Seminarium wykłady wygłoszą zaproszeni Naukowcy oraz Praktycy, twórcy i realizatorzy wzorcowych programów i kampanii promujących zdrowy styl życia.
Program i wszelkie informacje bieżące dostępne będą na stronie: kreatywniedlazdrowia.pl/IVSN.htm

Aby wziąć udział w Seminarium w charakterze Słuchacza, prosimy o nadesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną (formularz) oraz - w razie chęci otrzymania materiałów - wniesienie opłaty konferencyjnej do dnia 20 sierpnia 2018 r.:
- opłata 80 zł obejmuje: udział w seminarium, certyfikat, materiały konferencyjne, catering, udział w wernisażu wystawy Konkursu Fotograficznego „Zdrowie – podaj dalej!” Edycja: Wsparcie.
- opłata 120 zł obejmuje: udział w seminarium, certyfikat, materiały konferencyjne, catering, udział w wernisażu wystawy Konkursu Fotograficznego „Zdrowie – podaj dalej!” Edycja: Wsparcie, egzemplarz książki „Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki” (red. M. Synowiec-Piłat, A. Pałęga, M. Jędrzejek).
Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów i noclegów.

Uczestników prosimy o terminowe uiszczanie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na niżej podane konto:
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, ul. Górnicza 61/8, 54-136 Wrocław
NIP: 8943081016
Raiffeinsen Bank Polska S.A.
98 1750 0012 0000 0000 3405 5718
z dopiskiem: IV Seminarium Promocja Zdrowia, imię i nazwisko Uczestnika
Przelew na konto to jedyna forma płatności. Podczas seminarium nie będzie możliwości uiszczenia opłaty.

Dane do faktury:
Podmiot (instytucja/osoba fizyczna), na który ma być wystawiona faktura: nazwa instytucji lub imię nazwisko osoby fizycznej, adres, NIP instytucji oraz podmiot i adres, na który ma być wysłana faktura.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt: kreatywniedlazdrowia@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Komitetu Organizacyjnego
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek

IV Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja zdrowia w działaniu" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Organizatorzy
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Patronat Honorowy
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Patronat Medialny
Fundacja Medicover - Program PoZdro! Stowarzyszenie Manko Centrum Rozwoju Zawodowego - Krzywy Komin