PROGRAM KONFERENCJI
galeria zdjęć
KSIĄŻKA STRESZCZEŃ
PUBLIKACJA
wymogi edytorskie
lista czasopism
DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
galeria zdjęć
WARSZTATY
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W DZIAŁANIU
Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Termin: 27.09.2017 r. (środa)
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

Szanowni Państwo, w dniu 27.09.2017 r. dla wszystkich Uczestników Konferencji oraz Seniorów odbył się Dzień Promocji Zdrowia w Działaniu, który jest połączeniem osiągnięć nauki z praktyką ukierunkowaną na promowanie zdrowego stylu życia.
Wydarzenie to składało się z sesji naukowej oraz praktycznych warsztatów.
W debacie podczas seminarium naukowego uczestniczyli przede wszystkim praktycy – twórcy i realizatorzy wzorcowych kampanii społecznych, programów i akcji poświęconych szeroko rozumianemu promowaniu zdrowego stylu życia, ale również naukowcy zajmujący się problematyką zdrowia oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego i instytucji powołanych do ochrony zdrowia. Podczas seminarium odbyła się dyskusja - czas na zadawanie pytań prelegentom oraz wymianę myśli i doświadczeń.

Na „Dzień promocji zdrowia w działaniu” składały się przede wszystkim działania o charakterze praktycznym, mające na celu aktywizację na rzecz zdrowia oraz upodmiotowienie, czyli zwiększanie poczucia kontroli nad zdrowiem oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje oraz innych osób.
Działania integrujące i aktywizujące na rzecz zdrowia zostały przeprowadzone przez wzorcowe organizacje pozarządowe w formie warsztatów dla seniorów i Uczestników Konferencji.
Dla Uczestników przewidzieliśmy również szereg atrakcji: materiały edukacyjne, zdrowy poczęstunek oraz możliwość skorzystania z oferty stoisk przygotowanych przez organizacje specjalizujące się w prozdrowotnej działalności.

PROGRAM
GALERIA ZDJĘĆ

Dzień Promocji Zdrowia jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Organizacyjny
Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole