PROGRAM KONFERENCJI
galeria zdjęć
KSIĄŻKA STRESZCZEŃ
PUBLIKACJA
wymogi edytorskie
lista czasopism
DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
galeria zdjęć
WARSZTATY
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

PUBLIKACJA KONFERENCYJNA
Planowana jest publikacja artykułów pokonferencyjnych.
Zakwalifikowanie artykułu do druku uzależnione będzie od wstępnej decyzji Komitetu Naukowego oraz uzyskania pozytywnej oceny 2 recenzentów naukowych.
Szczegóły na temat zasad publikacji oraz przygotowania tekstu do druku w zakładce.
Termin nadsyłania gotowych artykułów: do 25 września 2017 r.
Teksty prosimy przesyłać na adres: kreatywniedlazdrowia@gmial.com
Kwalifikować artykuły do poszczególnych Czasopism będzie Komitet Naukowy.
Autorzy zostaną poinformowani drogą mailową o decyzji na temat akceptacji tekstu oraz zapoznani z wymogami edytorskimi oraz formą dostarczenia artykułu do Czasopisma. Lista Autorów zostanie przekazana do Czasopism. Artykuły poddane zostaną 2. recenzjom naukowym. Artykuły zakwalifikowane do druku zostaną opublikowane na drodze tzw. „szybkiej ścieżki”, tzn. w 2018 r.

Czekamy na Państwa artykuły!

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
jest współfinansowana ze środków gminy Wrocław


Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole