PROGRAM KONFERENCJI
galeria zdjęć
KSIĄŻKA STRESZCZEŃ
PUBLIKACJA
wymogi edytorskie
lista czasopism
DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
galeria zdjęć
WARSZTATY
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

LISTA CZASOPISM
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lista B - 11 punktów MNiSW
Planowany termin publikacji: 1. numer w 2018 r.
Strona czasopisma: O czasopiśmie
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Uniwersytetu Gdańskiego

Lista B - 10 punktów MNiSW
Planowany termin publikacji: 4. numer w 2018 r.
Strona czasopisma: O czasopiśmie
Pomeranian Journal of Life Sciences Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Lista B - 9 punktów MNiSW
Planowany termin publikacji: 10 artykułów 2017 r. - 2018 r.
Strona czasopisma: O czasopiśmie
Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Lista B - 8 punktów MNiSW
Planowany termin publikacji: 2 numery w 2018 r.
Strona czasopisma: O czasopiśmie
Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. Nursing and Public Health Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Lista B - 5 punktów MNiSW
Planowany termin publikacji: 20 artykułów 2018 r.
Strona czasopisma: O czasopiśmie

III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
jest współfinansowana ze środków gminy Wrocław


Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole