III KOMUNIKAT
PROGRAM KONFERENCJI
OFERTA NOCLEGÓW
DZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA
program
WARSZTATY
dla uczestników
dla studentów
dla seniorów
PUBLIKACJA
wymogi edytorskie
lista czasopism
II Komunikat
I Komunikat
Regulamin Konferencji
Regulamin Sesji Studenckiej
Komitet Naukowy
Komitet Organizacyjny
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

WARSZTATY - 27.09.2017 r. (środa); godz. 12.30 - 14.00(14.30)
WARSZTATY DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
WARSZTAT 1. „Jakie narzędzia i metody zastosować, aby kampanie zdrowotne były atrakcyjne dla odbiorców?”
mgr Katarzyna Kozłowska, mgr Justyna Marszałek
Fundacja Rosa, Wrocław
Informacja o warsztacie: czytaj więcej...
Zapisy: formularz zgłoszeniowy


WARSZTAT 2. „Projektowanie kampanii zdrowotnych”
dr Irena Wolska-Zogata1, dr Monika Wójta-Kempa2
1Instytut Socjologii, Uniwersytet Wrocławski, 2Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Informacja o warsztacie: czytaj więcej...
Zapisy: formularz zgłoszeniowy


WARSZTATY DLA STUDENTÓW
WARSZTAT 3. „Edukacja, profilaktyka – co można zrobić z małym budżetem?”
Kamila Szarejko, Kinga Lipka
Fundacja Medicover, Warszawa
Informacja o warsztacie: czytaj więcej...
Zapisy: formularz zgłoszeniowy


WARSZTATY DLA SENIORÓW
WARSZTAT 4. "Aktywizacja seniorów w ujęciu biopsychospołecznym - warsztat praktyczny dla seniorów”
prof. dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
Fundacja Aktywizacji Seniorów Siwy Dym, Wrocław
Informacja o warsztacie: czytaj więcej...
Zapisy: formularz zgłoszeniowy


WARSZTAT 5. „Nordic walking"
dr hab. Iwona Malicka
Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Informacja o warsztacie: czytaj więcej...
Zapisy: formularz zgłoszeniowy


WARSZTAT 6. „HISZPAŃSKI TAPAS DLA ZDROWIA I PRZYJAŹNI”
Monika Bień-Königsman
Informacja o warsztacie: czytaj więcej...
Zapisy: formularz zgłoszeniowy


Warsztaty odbywać się będą w podgrupach 15-20 osobowych (obowiązują wcześniejsze zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń!).

Dzień Promocji Zdrowia jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole