O Fundacji
Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Małgorzata Synowiec-Piłat – dr n. hum., socjolog, specjalizuje się w socjologii medycyny i promocji zdrowia. Prowadzi badania ilościowe dotyczące społecznych aspektów chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, działania międzysektorowe w promocji zdrowia, działalność organizacji pozarządowych, rozwój ruchu „pacjent dla pacjenta” oraz znaczenia wsparcia społecznego w terapii chorych, a także wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu i realizacji kampanii i programów prospołecznych. Autorka książki „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” oraz ponad 40 artykułów naukowych, współredaktorka 6 monografii.

Zawodowo i prywatnie lubi działać, tworzyć coś nowego, snuć plany i je realizować. Jej pasja to sztuka, zwłaszcza architektura gotyku i ekspresyjna secesja. Prywatnie uwielbia górskie wyprawy, dobrą książkę, teatr, odkrywanie nowych miejsc i smaków oraz włóczenie się krętymi uliczkami włoskich miasteczek. A przede wszystkim lubi ludzi, niezmiennie dając im duży kredyt zaufania.
Michał Jędrzejek – lekarz medycyny, pasjonat promocji zdrowia. Główne zainteresowania zawodowe to medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Ukończył studia medyczne z wyróżnieniem oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie rozpoczął specjalizację z medycyny rodzinnej oraz studia doktoranckie. Zawsze stara się patrzeć na pacjenta jako całość. Cierpliwy oraz empatyczny. Autor kilku artykułów naukowych.

Zawodowo i prywatnie ciągle ma nowe pomysły i sukcesywnie je realizuje. W czasie wolnym lubi spotykać się ze znajomymi oraz spędzać aktywnie dzień. Lubi teatr, dobry film oraz podróże. W nowym miejscu chętnie próbuje nowych rzeczy, zwłaszcza odkrywanie regionalnej kuchni, zawsze robi dużo zdjęć.
Anna Pałęga - dr n. hum., psycholog, specjalizuje się w psychologii środowiskowej. Jej badania ilościowe koncentrują się na sposobach w jaki środowisko naturalne i zabudowane przyczyniają się do dobrostanu (lub nie) człowieka. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są estetyka środowiska i życia codziennego, procesy psychologiczne, które zbliżają nas do świata przyrody lub alienują nas od niego, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, wpływ kreatywności na zdrowie. Autorka kilku publikacji naukowych.

Zawodowo i prywatnie lubi doświadczać piękna otaczającego nas świata. Jej pasja to sztuka współczesna i rękodzieło. Prywatnie uwielbia długie spacery u boku przyrody i nocne przechadzki po mieście, dobrą książkę, aktywność fizyczną oraz pogawędki w miłym towarzystwie. Jest spokojna, tolerancyjna i wytrwała.