O Fundacji
Zarząd Fundacji
Rada Fundacji
Iwona Malicka – dr hab. n.k.f., fizjoterapeutka, specjalizuje się w fizjoterapii w onkologii oraz terapii obrzęków chłonnych. Przedmiotem jej naukowych zainteresowań jest ocena stanu psychofizycznego oraz skuteczności rehabilitacji osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych, zwłaszcza raka piersi. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 6 rozdziałów w podręcznikach z zakresu fizjoterapii. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek Femina Fenix we Wrocławiu oraz jest współorganizatorką Dolnośląskich Onkoigrzysk Dzieci i Młodzieży. Instruktorka Nordic Walking.
Zawodowo i prywatnie wciąż ciekawa nowych wyzwań, lubi podróże oraz fotografię.

Jadwiga Wais - dr n. hum., socjolożka, antropolożka baśni i przemiany duchowej. Autorka książek: Gilgamesz i Psyche (2001), Ścieżki baśni (2007), Bracia Grimm i Siostra Śmierć (2014). W przygotowaniu książka o Szekspirze. Interesuje się psychologią społeczną w praktyce, poezją i filmem.
Agnieszka Malicka – doktor nauk prawnych i germanistka. W swojej działalności naukowej zajmuje się polskim i niemieckim prawem konstytucyjnym oraz prawami człowieka, w szczególności regulacjami dotyczącymi dopuszczalności przeprowadzania eksperymentów medycznych z udziałem ludzi. Ponadto zajmuje się nauczaniem prawniczego języka niemieckiego. Jest autorką i współautorką publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu polskiego i niemieckiego prawa, tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych oraz współautorką podręcznika do nauki prawniczego języka niemieckiego. Jest członkiem Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Prawników (Deutsch-Polnische Juristen-Vereinigung e.V.) z siedzibą w Berlinie i członkiem rady naukowej wydawanego przez nie fachowego czasopisma DPJZ (Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift).
Zawodowo i prywatnie podejmuje się chętnie nowych wyzwań i konsekwentnie dąży do ich realizacji. W czasie wolnym lubi długie nadmorskie wędrówki, dobrą książkę, podróże i poznawanie nowych miejsc oraz fotografowanie.

Dominik Piłat - Graphic Designer, z wykształcenia brandingowiec. W swojej pracy naukowej i zawodowej specjalizuje się w systemach identyfikacji wizualnej i projektowaniu komunikacji. Na co dzień łączy artystyczną duszę z chłodem racjonalizmu. Lubi wyzwania, morską bryzę i wystudzoną herbatę. Entuzjasta karczochów.