Konferencje
Seminaria
Szkolenia
Projekty Naukowe
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej
Konkurs Fotograficzny
"Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026"
Dokumenty Polityki Prozdrowotnej

Otwieramy nowy dział w naszej działalności, mianowicie dział opracowanych przez Zespół Fundacji dokumnetów dotyczących polityki prozdrowotnej.
Zapraszamy również do Czytelni Kreatywnych, gdzie zamieszczamy nasze publikacje i artykuły naukowe.
---
Dokument „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026”

Szanowni Państwo,
nasz zespół badawczy w składzie dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat oraz lek. Michał Jędrzejek opracował merytorycznie i koncepcyjnie dokument „Kierunki działań w zakresie zdrowia publicznego dla mieszkańców Wrocławia na lata 2022-2026” w ramach umowy dotacyjnej nr P/PZ/1/2021. Link do Uchwały nr XLIX/1299/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2022 r.

Niniejszy dokument dotyczy planowanej na lata 2022–2026 realizacji zadań i polityki, mających na celu ochronę i promocję zdrowia oraz poprawę jakości życia mieszkańców Wrocławia. Jest również próbą usystematyzowania już realizowanych działań prozdrowotnych z ich kontynuacją na następne 5 lat oraz propozycji nowych przedsięwzięć, zgodnie z aktualnymi wymogami i przepisami prawnymi. Więcej informacji...