Konferencje
Seminaria
Projekty Naukowe
Konkurs Fotograficzny
V edycja
IV edycja
III edycja
Program
Warsztaty
Galeria
II edycja
I edycja
III Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - media"
Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław

WARSZTATY DEDYKOWANE DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
27.09.2017 r. (środa); godz. 12.30 - 14.00(14.30)
WARSZTAT 1.:
Jakie narzędzia i metody zastosować, aby kampanie zdrowotne były atrakcyjne dla odbiorców?
Prowadzące: mgr Katarzyna Kozłowska, mgr Justyna Marszałek

Programy i kampanie zdrowotne wymagają stosowania różnych narzędzi i metod do budowania relacji z partnerami, uczestnikami projektu czy mediami. Prowadzące skupią się także na ważnej grupie odbiorców kampanii jaką są wolontariusze. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się w jaki sposób dobierać odpowiednie działania edukacyjne, informacyjne, a także z zakresu marketingu i PR-u w zależności od grupy docelowej.
Warsztat zostanie przeprowadzony z zastosowaniem metod interaktywnych m.in.: dyskusje, prace w grupach, case study.

Czas trwania: 90 min
Liczba uczestników: 20

Informacje o prowadzących warsztat:
Katarzyna Kozłowska – posiada 5-letnie doświadczenie w działaniach z zakresu ochrony zdrowia, w tym przy zarządzaniu projektami promocji zdrowia i profilaktyki chorób, marketingu zdrowotnym oraz jako prowadząca warsztaty i szkolenia z zakresu zdrowia publicznego. Swoje doświadczenie zdobywała pracując dla organizacji pozarządowych, jednostki budżetowej oraz uczelni medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Z wykształcenia magister zdrowia publicznego oraz menedżer projektów, dwukrotna stypendystka Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia w nauce.
Justyna Marszałek – magister zdrowia publicznego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, z doświadczeniem w realizacji lokalnych i ogólnopolskich projektów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Swoje doświadczenie zdobywała pracując w jednostce budżetowej oraz organizacji pozarządowej. W ramach pracy zawodowej ściśle współpracuje z wolontariuszami, zajmuje się rekrutacją, ale także nadzoruje ich pracę, motywuje i nagradza. Swoje zamiłowanie do zdrowego stylu życia przenosi także na życie prywatne promując zdrowe odżywianie i sport.
WARSZTAT 2.: „Projektowanie kampanii zdrowotnych”
Prowadzące: dr Irena Wolska-Zogata, dr Monika Wójta-Kempa

Wnikliwa analiza danych dotyczących zdrowia wskazuje, że czynniki demograficzne i różnice społeczno- gospodarcze kształtują kontekst, w którym funkcjonują jednostki, bezpośrednio i pośrednio wpływając na zagrożenia zdrowia. Dlatego powyższe, przy projektowaniu kampanii zdrowotnych, powinny być starannie rozważone.
Jednocześnie przegląd skutecznych i nieudanych kampanii ujawnia, że społeczności muszą być zaangażowane jako partnerzy w ich projektowanie, wdrażanie i ewaluację. Partnerstwo między beneficjentami a promotorami zdrowia daje najlepsze efekty, bo pozwala pokonać podział na tych, którzy mają „misję” a tymi, którzy mają "życie".
Podczas pogadanki uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość poznać, jak, w zależności od zdefiniowanego celu profilaktyki oraz grupy docelowej, dobrać narzędzia oraz techniki wpływu społecznego.
W drugiej części uczestnicy zaprojektują kampanię zdrowotną.
Czas trwania: 2h
Liczba uczestników: 15 osób

Informacje o prowadzących warsztat:
Irena Wolska-Zogata, socjolog, pracownik UWr. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z zakresu komunikacji społecznej, zastosowania nowych mediów oraz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. W ramach studiów podyplomowych „Kierownicy w podmiotach leczniczych menedżerami XXI wieku” kształciła umiejętności interpersonalne i menedżerskie pracowników instytucji medycznych.
Monika Wójta-Kempa, pracownik Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jako socjolog prowadzi badania nad zachowaniami zdrowotnymi ludności. Interesuje się stosowaniem suplementacji oraz samoleczeniem wśród dorosłych i młodzieży. Tropi przejawy manipulacji w reklamach suplementów i analizuje skuteczność przekazów zdrowotnych. Prywatnie mama dwóch dorastających synów i miłośniczka Japonii.

Dzień Promocji Zdrowia jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum Gospodarstwo Milejowe Pole