Pracownia Inicjatyw Społecznych
Kuźnia Prozdrowotnego Stylu Życia
Warsztaty Zdrowego Starzenia
Czytelnia Kreatywnych
O Pracowni

Pracownia Inicjatyw Społecznych to miejsce dla Osób kreatywnych, twórczych, aktywnych – ogólnie rzecz ujmując - zaangażowanych w pozytywne działania na rzecz innych ludzi.

Naszym celem jest jednoczenie wokół Pracowni ludzi z pasją, pozytywnie myślących, działających na rzecz innych, nastawionych na współpracę i czerpiących z tego radość, otwartych i tolerancyjnych, potrafiących zauważyć drugiego człowieka w gąszczu przedmiotów i rzeczy, szanujących siebie i innych, cieszących się z własnych i cudzych sukcesów… słowem – PROSPOŁECZNIE POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH.

Idealistycznie? …Owszem! Ale postaramy się przyczynić do tego, by idealizm stał się na powrót zaletą, a nie oznaką „naiwności”! Bo tylko ludzie pozytywnie zakręceni potrafią zmienić świat na lepsze.

Co znajdziecie w Pracowni?
Będziemy promować wzorcowe akcje, projekty i kampanie społeczne.
Będziemy szukać skutecznych narzędzi i mechanizmów tworzenia i wdrażania programów służących rozwiązywaniu problemów poszczególnych grup społecznych.
Będziemy działać na rzecz integracji sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego oraz motywować różne środowiska do podejmowania wspólnych, twórczych i korzystnych dla określonych środowisk społecznych działań.
Będziemy działać na rzecz aktywizacji jednostek, środowisk i grup w rozwiązywaniu różnych problemów społecznych, w tym – na rzecz zdrowia.
Będziemy namawiać do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie, do wzięcia spraw w swoje ręce, do aktywnego rozwiązywania problemów, które nurtują Was oraz społeczność – czy szerzej - społeczeństwo, w którym żyjecie.

Jakimi ideami będziemy się kierować?
Aktywizacja - Upodmiotowienie - Subsydiarność - Kreatywność - Prospołeczność

Bądźcie zatem z nami i z nami działajcie! Zapraszamy!