Pracownia Inicjatyw Społecznych
Kuźnia Prozdrowotnego Stylu Życia
Warsztaty Zdrowego Starzenia
Czytelnia Kreatywnych


Blog KdZ
Foldery
Artykuły
Monografie
Piszą o nas
KdZ poleca!
Monografie KdZ


Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Jędrzejek M. (red. nauk.) Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki. Wyd. EUROSYSTEM, Wrocław 2017, 242 s. spis treści
Monografie książkowe
Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K. (red. nauk.)
Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie
Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s. spis treści

Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.)
Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje
Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209 spis treści


Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red. nauk.)
Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia
Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223 spis treści

Synowiec-Piłat M., Olchowska-Kotala A. (red. nauk.)
Socjologia i psychologia dla pacjenta
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 spis treści


Synowiec-Piłat M.
Promocja zdrowia i profilkatyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009 spis treści
Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M. (red.)
Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie
acta universitatis lodzensis, „Folia Sociologica” 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210. spis treści
Monografie - tomy czasopism
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
Rok 2018, Tom 19, Nr 2
Redaktor tematyczny: Małgorzata Synowiec-Piłat, Anna Pałęga
Temat wydania: Rola i znaczenie mediów w promowaniu zdrowego stylu życia
Słowo od Redakcji

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie
Rok 2018, Tom 16, Nr 1
Redaktor naczelny: Cezary W. Włodarczyk
Redaktorzy naukowi zeszytu: Zofia Słońska, Małgorzata Synowiec-Piłat
Temat zeszytu: Zdrowie i jego wybrane problemy w perspektywie instytucjonalnej i laickiej
Wprowadzenie