Pracownia Inicjatyw Społecznych
Kuźnia Prozdrowotnego Stylu Życia
Warsztaty Zdrowego Starzenia
Czytelnia Kreatywnych


Monografie
Artykuły
Foldery
Piszą o nas
KdZ poleca!
Monografie

Synowiec-Piłat M., Pałęga A., Jędrzejek M. (red. nauk.) Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki. Wyd. EUROSYSTEM, Wrocław 2017, 242 s. spis treści

Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski K. (red. nauk.)
Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie
Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s. spis treści

Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red.)
Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje
Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209 spis treści

Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A. (red. nauk.)
Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia
Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223 spis treści

Synowiec-Piłat M., Olchowska-Kotala A. (red. nauk.)
Socjologia i psychologia dla pacjenta
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012 spis treściŁaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M. (red.)
Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie
acta universitatis lodzensis, „Folia Sociologica” 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210. spis treści
Synowiec-Piłat M.
Promocja zdrowia i profilkatyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009 spis treści