Konferencje
Seminaria
Konkurs Fotograficzny

Formularz zgłoszeniowy
Program ramowy
Prelegenci
IV edycja
III edycja
II edycja
I edycja
IV Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja zdrowia w działaniu"

Organizator: Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Termin: 15.09.2018 r. (sobota)
Miejsce: Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin", ul. S. Dubois 33-35a, 50-207 Wrocław

Szanowni Państwo,
przedstawiamy Prelegentów IV Seminarium Naukowo-Szkoleniowego "Promocja zdrowia w działaniu"
dr hab. Mariola Bieńko, Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności i seksualności w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Ekspert w programach naukowo-badawczych m.in. Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Spraw Publicznych, Instytutu Rozwoju Służb Społecznych, Instytucji Kultury Centrum Nauki Kopernik, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", Towarzystwa Przyjaciół Dzieci; Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton. Autorka, współautorka i współredaktorka książek, autorka haseł w Encyklopedii dzieciństwa (red. D. Waloszek) (2016), w Encyklopedii starości (red. A. Zych) (2018) oraz artykułów w czasopismach naukowych m.in.: “International Journal of Law, Policy and the Family”, “Studia Socjologiczne”, „Anthropological Review”, „Folia Sociologica”, „InterAlia. A Journal of Queer Studies”, “Miscellanea Anthropologica et Sociologica”, “Qualitative Sociological Review”, "Roczniki Nauk Społecznych". Współredaktorka trzech tomów monograficznych „Societas/Communitas”. Wiceprzewodnicząca sekcji Socjologii Rodziny w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.
dr Marek Pilch, ur. 1954 r - dr nauk technicznych, pracownik naukowo dydaktyczny AGH w Krakowie w latach 1978 – 1992.
Prowadzi własną działalność gospodarczą. Od wielu lat jest związany ze Stowarzyszeniem Manko i Głosu Seniora jako ambasador zdrowego i aktywnego stylu życia, Głosu Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.
mgr Kamila Szarejko, Kierownik Programu „PoZdro!” Fundacji Medicover
Prawniczka oraz managerka, która od 11 lat zajmuje się zarządzaniem projektami oraz programami, a od 6 lat związana jest z Fundacją Medicover. Od 2014 roku odpowiedzialna za tworzenie, przebieg i rozwój Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, jednego z największych na świecie programów profilaktyki otyłości, nadwagi i cukrzycy typu 2 skierowanego do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Współautorka publikacji naukowych i popularnonaukowych.
dr n. hum. Małgorzata Synowiec-Piłat, socjolog, specjalizuje się w socjologii medycyny i promocji zdrowia.
Prowadzi badania ilościowe dotyczące społecznych aspektów chorób przewlekłych, zwłaszcza chorób onkologicznych. Przedmiotem jej naukowego zainteresowania są zachowania, postawy i przekonania dotyczące zdrowia i choroby, działania międzysektorowe w promocji zdrowia, działalność organizacji pozarządowych, rozwój ruchu „pacjent dla pacjenta” oraz znaczenia wsparcia społecznego w terapii chorych, a także wykorzystanie narzędzi wpływu społecznego w tworzeniu i realizacji kampanii i programów prospołecznych. Autorka książki „Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych” oraz ponad 40 artykułów naukowych, współredaktorka 6 monografii, w tym monografii naukowej "Promocja zdrowia w działaniu".
lek. Michał Jędrzejek, lekarz, pasjonat promocji zdrowia.
Główne zainteresowania zawodowe to medycyna rodzinna, zdrowie publiczne oraz promocja zdrowia. Ukończył studia medyczne z wyróżnieniem oraz był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie rozpoczął specjalizację z medycyny rodzinnej oraz studia doktoranckie. Zawsze stara się patrzeć na pacjenta jako całość. Cierpliwy oraz empatyczny. Autor kilkunastu artykułów naukowych oraz współredaktor monografii naukowej "Promocja zdrowia w działaniu".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Seminarium,
w imieniu Komitetu Organizacyjnego:
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek


IV Seminarium Naukowo-Szkoleniowe "Promocja zdrowia w działaniu" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Organizatorzy
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Patronat Honorowy
Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Patronat Medialny
Fundacja Medicover - Program PoZdro! Stowarzyszenie Manko Centrum Rozwoju Zawodowego - Krzywy Komin
Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani

Sponsor
Kaufland