Konferencje
Seminaria
Konkurs Fotograficzny


IV edycja - ...
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka
Krajowa Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..."

Szanowni Państwo!
Dziękujemy Państwu za dotychczasowy, aktywny udział w Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ...".

Bez Państwa wiedzy, doświadczenia, współpracy i życzliwości, nie byłoby tego wydarzenia!

Za nami już III edycje Konferencji, z tematami przewodnimi "biopolityka", "starzenie", "media".
Łącznie 7 dni wykładów i warsztatów, 40 sesji naukowych, 254 wykłady, ponad 350 uczestników z wielu wiodących ośrodków naukowych w Polsce.

Wykłady inauguracyjne oraz plenarne wygłosili:
prof. dr hab. Antonina Ostrowska, prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, prof. dr hab. Cezary Włodarczyk, prof. dr hab. Maria Kaczmarek, prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. dr hab. Mieczysław Gałuszka, prof. dr hab. Andrzej Boczkowski, prof. dr hab. Andrzej Pawłucki, prof. dr hab. Jolanta Augustyniak-Kopka, dr hab. Mariola Bieńko, dr hab. Michał Skrzypek, dr hab. Iwona Taranowicz, dr hab. Jarosław Barański, dr Zofia Słońska.

Konferencje objęte były Patronatem Honorowym:
JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej

Mieliśmy do tej pory przyjemność współpracować z 7 Czasopismami Naukowymi, w których opublikowane zostały artykuły Uczestników Konferencji:
1. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica Uniwersytetu Łódzkiego
2. Anthropological Review. The Journal of Polish Anthropological Society Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
3. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
4. Miscellanea Anthropologica et Sociologica Uniwersytetu Gdańskiego
5. Pomeranian Journal of Life Sciences Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
6. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
7. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. Nursing and Public Health UM we Wrocławiu

Efektem naszej wspólnej pracy jest publikacja 5 monografii naukowych:
1. Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 209, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A.
spis treści
2. Społeczne konteksty chorób przewlekłych. Wybrane zagadnienia, Wyd. UŁ, Łódź 2013, s. 223, red. nauk. Synowiec-Piłat M., Łaska-Formejster A.
spis treści
3. Medycyna, biopolityka, bioetyka w zmedykalizowanym społeczeństwie, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Sociologica 45, Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 2013; ss. 210, red. nauk. Łaska-Formejster A., Synowiec-Piłat M.
4. Inkluzja czy ekskluzja? Człowiek stary w społeczeństwie, Wyd. WTN, Wrocław 2015, 344 s., red. nauk. Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B., Borysławski
spis treści
5. Zdrowotne i opiekuńcze problemy osób starszych, Monographs of Physical Anthropology, Vol. 3, Wrocław 2015, 166 s., red. nauk. Nowakowski D., Borysławski K., Synowiec-Piłat M., Kwiatkowska B.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę zgłaszane przez Uczestników Konferencji oraz Osoby współpracujące i korzystające z projektów Fundacji Kreatywnie dla Zdrowia zapotrzebowanie na zwartą publikację dotyczącą praktycznego wymiaru promocji zdrowia - mamy przyjemność oddać w Państwa ręce nasza najnowszą książkę "Promocja zdrowia w działaniu. Od teorii do praktyki", Wyd. EUROSYSTEM, Wrocław 2017, 242 s., pod redakcją naukową M. Synowiec-Piłat, A. Pałęgi, M. Jędrzejka - spis treści.
Informacje na temat możliwości otrzymania książki znajdziecie Państwo tutaj.

Mając na uwadze Państwa preferencje naukowe, prosimy o zgłaszanie propozycji tematyki IV edycji Konferencji - formularz - zgłoszenie proponowanej tematyki.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w Konferencji oraz zapraszamy na kolejne edycje!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
dr Małgorzata Synowiec-Piłat
lek. Michał Jędrzejek