Konferencje
Seminaria
Konkurs Fotograficzny
Formularz rejestracyjny - referenci
Formularz rejestracyjny - studenci
II Komunikat
I Komunikat
Regulamin Konferencji
Regulamin Sesji Studenckiej
Publikacja
Komitet Naukowy
III edycja - media
II edycja - starzenie
I edycja - biopolityka

Termin: 25-27.09.2017 r.
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
ul. Marcinkowskiego 2-6, Wrocław


KOMITET NAUKOWY:
Prof. dr hab. Antonina Ostrowska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa;
Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk, Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków;
Prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk, Uniwersytet Jagielloński; Collegium Medicum; Wydział Nauk o Zdrowiu; Instytut Zdrowia Publicznego; Redaktor Naczelny Czasopisma Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
Prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski, Instytut Socjologii, UMCS w Lublinie; Samodzielna Pracownia Socjologii Medycyny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Dziekan Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Andrzej Pawłucki, Instytut Edukacji Szkolnej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu; Redaktor Naczelny Rozpraw Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
Prof. dr hab. Ireneusz Kojder, Katedra Neurochirurgii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Redaktor Naczelny Pomeranian Journal of Life Sciences PUM w Szczecinie;
Prof. dr hab. Anna Skrzek, Dziekan Wydziału Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
Prof. dr hab. Marek Woźniewski, Katedra Rehabilitacji w Chorobach Wewnętrznych, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
Dr hab, Jarosław Drobnik, Zakład Gerontologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej;
Dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; I Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej;
Dr hab. Michał Skrzypek, Zakład Dietetyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Przewodniczący Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego;
Dr hab. Jarosław Barański, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Dr hab. Iwona Malicka, Zakład Fizjoterapii w Medycynie Zabiegowej i Onkologii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu;
Dr Zofia Słońska, Zakład Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia, Instytut Kardiologii, Warszawa;
Dr Małgorzata Synowiec-Piłat, Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;
Dr Anna Kłonkowska, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański; Redaktor Naczelna Miscellanea Anthropologica et Sociologica Uniwersytetu Gdańskiego;
Dr Anna Pałęga, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu; Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Wrocław,
Dr Agnieszka Malicka, Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław,
Dr Dominik Krzyżanowski, Zakład Medycznych Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu; Redaktor Naczelny Czasopisma Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. Nursing and Public Health Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Organizatorzy
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Departament Zdrowia i Promocji Województwa
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego Wrocławia
Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Patronat Honorowy
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Patronat Medialny
Czasopismo Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia,
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miscellanea Anthropologica et Sociologica Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Czasopismo Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
Czasopismo Edukacja Zdrowotna Czasopismo Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia Czasopismo Ogólnopolski Przegląd Medyczny Portal dietadlapacjenta.pl

Sponsorzy
Wydawnictwo Adam Marszałek‫ Wydawnictwo Rita Baum